Training & Coaching 
binnen het visuele leersysteem
voor leerling, ouder en leerkracht!