Wat is visueel leren?

Visueel leren heeft niets te maken met intelligentie of andere capaciteiten. We worden allemaal geboren als beelddenker en maken zodra er taal bij komt kijken de keus welke leerstructuur bij ons past: beeldend of talig.

Heb je (onbewust) gekozen voor de beeldende kant, dan dient lesstof  op een andere manier te worden aangeboden, zodat deze groep het beter kan verwerken, opslaan en gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Hieronder vindt u een uitleg over het visueel leersysteem, een introductie van eigenaar Rutger de Vries en Femke Rabelink en als laatste een nadenklijstje om eens te kijken of uw kind en/of leerling aan de kenmerken voldoet om te horen tot een kind die visueel leert. 

In ons keuzemenu vindt u uitleg over het visueel leersysteem en ook hoe dit gaat met het signaleren van deze kinderen/jongeren.