SIGNALEREN

Beelddenkers hebben het moeilijk op school en het leren gaat niet zo snel als we zouden willen, maar we weten nu ook dat dit geen onwil is, maar onmacht. Door het vroegtijdig signaleren van beelddenken kan zo snel mogelijk hulp geboden worden. Door middel van een Indvidueel Onderwijskundig Onderzoek kan worden vastgesteld of een kind beelddenker is of niet. In samenspraak met ouders en leerkracht is er de mogelijkheid om kinderen middels een individueel onderwijskundig onderzoek op hun visuele voorkeur te laten onderzoeken, zodat preventieve maatregelen door ouders en leerkracht kunnen worden genomen. Door heel Nederland zijn bevoegde en geregistreerde onderzoekers te vinden.

Het Wereldspel

Om te bepalen of er sprake is van de visuele voorkeur wordt het wereldspel afgenomen, een non-verbaal onderzoeksinstrument, dat bestaat uit verschillende elementen (huisjes, bomen, beesten, etc.) Hiermee wordt een dorp gebouwd. Uit de wijze van vormgeven kan worden afgeleid of er sprake is van beelddenken. Een belangrijke categorie hierbij is ‘het koppelen’. Wanneer meer dan 60 % van het materiaal gekoppeld is, dan wijst dit bijna altijd zeker in de richting van beelddenken. Ook zie je dan vaak dat het materiaal op een eigen manier, anders dan oorspronkelijk bedoeld, gebruikt wordt. Daarnaast kan het kind persoonlijkheidskenmerken in het spel vrijgeven, zoals faalangst, communicatieproblemen, bedreigde persoonlijkheid, protestgedrag, agressie en opvoedingsproblematiek.   

Het Individueel Onderwijskundig Onderzoek

Om zicht te krijgen op de cognitieve problemen, worden didactische toetsen afgenomen. Met behulp van deze toetsen kan worden achterhaald hoe groot de achterstand is en welke strategieën het kind hanteert. De procedure neemt ongeveer tien uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind zelf twee uur duurt. Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt dat met de ouder(s) wordt doorgesproken. De leerkracht van het kind krijgt dit verslag van de ouder(s).   

Inhoud Individueel Onderwijskundig Onderzoek  

Als blijkt dat uw kind tot het visuele leersysteem behoort, zal een Beelddenkverklaring worden afgegeven door Rutger de Vries. Kosten voor het hele onderzoek bedraagt: €425,-
   
 
 

 

 

* foto Wereldspel