Het Visueel leersysteem 

In beelden denken hoort bij mensen. Tijdens onze baby- en peutertijd waren we zelfs volledig visueel ingesteld. Er bestond immers nog geen taal. 

Het visueel leren (beelddenken) betekent dat tijdens het primaire denkproces vooral gebruik wordt gemaakt van de rechterhersenhelft. Wanneer je rechterhersenhelft een dominante rol speelt, heeft dit vaak tot gevolg dat je linkerhersenhelft minder sterk functioneert. 

Pas later leert de mens het talige denken aan, door te praten en te luisteren. Talig denken is in onze maatschappij heel erg belangrijk. De school heeft dan ook de taak om kinderen het talige systeem aan te leren. 

Voor alle kinderen is deze omschakeling wennen, maar de meesten pakken dit goed op. Het  visuele, associatieve, creatieve denken wordt ingeruild voor het talige. Kinderen die moeite hebben om het talige denken op te pikken,  kunnen vastlopen op school.  Vooral bij het leren lezen, spellen, rekenen, automatiseren en plannen. Deze kinderen hebben vooral een driedimensionale denkwijze en dat zorgt ervoor dat de informatieverwerking niet volledig tot zijn recht komt, waardoor lesstof die aangeboden wordt binnen ons onderwijssysteem minder goed wordt begrepen of onthouden. 

Dit kan tevens leiden tot faalangst, gedragsproblemen of motivatieproblemen.

Hoogbegaafden, kinderen met dyslexie/dyscalculie  of kinderen binnen het autistisch spectrum, hebben tevens vaak een visuele voorkeur.

Ik zie het Anders verzorgt trainingen en studiedagen voor leerlingen, ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden.